Летна академија за ученици од основното, средното и високото образование.

Станете млади програмери, администратори, веб дизајнери, 3Д аниматори....

Работилница:

НАПРАВЕТЕ ГО ВАШИОТ ОМИЛЕН ЛИК ОД ФИЛМОВИТЕ НА СЕРИЈАЛОТ  STAR WARS!

Повеќе...

Работилница:

КРЕИРАЈТЕ ANDROID И WINDOWS АППЛИКАЦИЈА ЗА МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН!

Бидете хумани и помогнете на децата без родители

ПОДАРЕТЕ СРЕЌА И ЉУБОВ!

STAR WARS WEEK!

Од 30-ти Јуни до 05 Јули, почеток во 12 часот во Кинотека Македонија.

Повеќе...

Со цел да се поттикне развојот на ИНФОРМАТИКАТА како наука која најбрзо се развива и која е најбарана во светот, потребно е уште од  почетното образование учениците да се воведуваат во ИНФОРМАТИЧКИОТ СВЕТ.

Сите светски развиени држави како врвен приоритет ја имаат поставено и имплементирано ИНФОРМАЦИСКАТА КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА – ИКТ во образованието.

Ценатерот за развој на ИКТ во образованието – ИЛУМИНЕ

  АКАДЕМИЈА ЗА МЛАДИ ТАЛЕНИРАНИ ИНФОРМАТИЧАРИ.

Академијата им помага на учениците да го развијат својот информатички талент од  областите на програмирањето, веб дизајнирање, 3Д анимации, програмирање на игри и др.

Преку АКАДЕМИЈАТА ЗА МЛАДИ ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ се реализираат 

ЛЕТНИ ИНФОРМАТИЧКИ ОБУКИ

AFTER SCHOOL IT PROGRAM

за сите ученици од основното и средното образование.

j

Термини за пријавување

 

 СЕСИЈА ОД ДО
I   СЕСИЈА 30.06.2014 15.07.2014
II  СЕСИЈА 15.06.2014 30.07.2014
III  СЕСИЈА 22.07.2014 07.08.2014
IV  СЕСИЈА 14.07.2014 29.07.2014
V  СЕСИЈА 04.08.2014 18.08.2014
VI  СЕСИЈА 09.08.2014 24.08.2014
VII  СЕСИЈА 16.08.2014 30.08.2014

Целта на АКАДЕМИЈАТА е создавање и развивање на таленти и тоа:

МЛАДИ ПРОГРАМЕРИ

 • Програмски јазик  C
 • Програмски јазик C++
 • Програмски јазик C#
 • JAVA
 • PHP
 • ASP.NET
 • Windows 8
 • Windows Phone Aпликации

МЛАДИ ВЕБ ДИЗАЈНЕРИ

 • Основи во HTML
 • Напредно ниво HTML5 / CSS3
 • Dreamweaver / Aptana Studio 3
 • WordPress

МЛАДИ АДМИНИСТРАТОРИ

 • Microsoft Windows Server
 • Основи на вмрежување
 • Безбедност на компјутерски системи
 • Работилници

МЛАДИ 3Д АНИМАТОРИ

 • MAYA – Основно ниво
 • MAYA – Напредно ниво

За правилен развој на Македонија како млада држава во развој  грижата на младите претставува врвен приоритет. Инвестирањето во создавање и грижење на здрава и квалитетно едуцирна младина претставува должност на секоја институција и поединец на нашата држава, бидејќи на тој начин обезбедуваме во иднина стаболна и развиена држава.

Затоа се наметнува потребата  за континуирана едукација во текот на целата година вклучувајќи го и летниот период.

Постоењето и оформувањето на на летни школи и летни кампови го продолжуваат континуитетот на образовниот процес.